Zábrany proti ptactvu

 

Firma SPEA stavby provádí montáž zábran proti
hnízdění a sedání ptactva na římsy a parapety
fasád a na střechy
. Dále provádíme montáž
sítí proti ptactvu, které se instaluji na lodžie
a balkóny, nebo na části střech a do světlíků.

Práce provádíme za použití horolezecké techniky.
 

     

Pro objednání volejte tel.: +420 603 46 10 10 nebo použijte emai: daniel.javora@seznam.cz